Designtænkning, digitalisering og Innovation.

Kompetence- og organisations-udvikling.

Facilitering, research og opsamling.

Loop Company ‘s mål er:
– At hjælpe med at udnytte muligheder og ressourcer igennem udvikling og innovation.

– At styrke vækst og forretningsudvikling med nysgerrig adfærd.

– At understøtte den bæredygtige omstilling med nytænkning.

Loop Company hjælper:
Organisationer og virksomheder i den private og offentlige sektor, nationalt og internationalt, med at styrke og udvikle innovations-kompetencer og forankre en innovativ og nysgerrig kultur.

Loop Company har specialiseret sig i:
– At tage udgangspunkt i den enkelte organisation og den virkelighed den eksisterer i.

– At  introducere metoder og værktøjer og træne innovation på konkrete udfordringer.

– At videreudvikle tilgangen til innovation for at sikre dynamik i proces og metodevalg.

I arbejdet med innovation og digitalisering har vi i mange år haft gavn og glæde af designtænkningens værktøjer og tilgang. Nu er tiden kommet til at bringe denne værktøjskasse i spil i alle samarbejdsaspekter. Der er brug for en ny måde at arbejde på. Se mere på https://www.newwayofworking.dk/

KERNEYDELSER

INNOVATION

 • Nå jeres mål og udnyt mulighederne for vækst og udvikling
 • Få inspiration til udvikling af jeres innovationsproces og lær nye metoder
 • Få hjælp til procesdesign, facilitering og konceptudvikling

KOMPETENCEUDVIKLING

 • Styrk innovationsteamet og evnen til front-end innovation
 • Klæd nøglepersoner på til innovationsaktiviteter og digitalisering
 • Lær nye metoder og få fyldt værktøjskassen op

DIGITALISERING

 • Skab et godt udgangspunkt for digitalisering
 • SPRINT jeres digitaliseringsudfordring og skab hurtigt resultater
 • Få hjælp til afdækning af behov og kortlægning af brugerbehov

TRANSFORMATIONSLEDELSE

 • Skab en kultur der er åben for ideer og forslag
 • Klæd lederne på med konkrete ledelsesværktøjer
 • Understøt transformation og forankring

Kontakt mig på julie@loopcompany.com eller 21708381