Jeg hjælper jer med at skabe overblik over opgaven, stille skarpt, vælge metoder og komme i gang.

Min tilgang er praktisk.
Jeg planlægger og faciliterer med udgangspunkt i det, der giver mening og kan skabe værdi.

Hverken mere eller mindre.

For mig er innovationsfagligheden et håndværk.

Loop Company hjælper:

Organisationer og virksomheder i den private og offentlige sektor, nationalt og internationalt, med at styrke og udvikle innovations-kompetencer og forankre en innovativ og nysgerrig kultur.

Loop Company har specialiseret sig i:

– At tage udgangspunkt i den enkelte organisation og dens virkelighed.

– At introducere metoder og træne innovation på konkrete udfordringer.

– At videreudvikle en dynamisk tilgang til innovation.

Klæd dig selv og dit team på med fremtidens kompetencesæt.

Styrk organisationens evne til at samarbejde

Klæd graduates og talenthold på til samarbejde

»En af de vigtige kompetencer vi får brug for i fremtiden, er evnen til at kunne accelerere samarbejdet på tværs«.

Klæd et hold medarbejdere på med morgendagens kompetencesæt og giv dem en ny rolle i organisationen. Kurset afholdes som udgangspunkt i Berlin, men kan også afholdes i DK. Accellerate Collaborate

Praksisnær træning med udgangspunkt i relevante opgaver.

Træn din organisation i vigtige metoder i et praksisorienteret træningsforløb og skab inddragende processer, der på kort tid hjælper en opgave videre.

Bliv gode til at åbne opgaver, skabe overblik og sikre udgangspunktet for inddragelse på tværs, tænke i proces, vælge værktøjer og facilitere opgaveløsningen.

https://loopcompany.dk/wp-content/uploads/2023/03/AC-Organisation-dk.pdf

Træning til enkle værktøjer til selvfacilitering og peer-facilitering

Giv de unge nyuddannede og motiverede medarbejdere et godt udgangspunkt for at initiere samarbejde.

Når faglighed kombineres med værktøjer og mindset til at række ud og lægge op til dynamisk samarbejde på tværs, så sikrer vi dynamisk samarbejde.

https://loopcompany.dk/wp-content/uploads/2023/03/Graduates-one-pager.pdf

KERNEYDELSER

INNOVATION

 

 • Nå jeres mål og udnyt mulighederne for vækst og udvikling
 • Få inspiration til udvikling af jeres innovationsproces og lær nye metoder
 • Få hjælp til procesdesign, facilitering og konceptudvikling

KOMPETENCEUDVIKLING

 

 • Styrk innovationsteamet og evnen til front-end innovation
 • Klæd nøglepersoner på til innovationsaktiviteter og digitalisering
 • Lær nye metoder og få fyldt værktøjskassen op

DIGITALISERING & TRANSFORMATION

 • Skab et godt udgangspunkt for digitalisering, transformation eller omstilling
 • SPRINT jeres udfordring og skab hurtigt resultater
 • Få hjælp til afdækning og kortlægning af bruger- og markedsbehov

FACILITERING OG PROCESDESIGN

 • Bliv gode til at tænke i proces
 • Styrk evnen til at planlægge aktiviteter og vælge værktøjer
 • Involver kompetencer og ressourcer rigtigt undervejs

Kontakt mig på julie@loopcompany.com eller 21708381