Om Julie og Loop Company

Metoder til udvikling og innovation.

Mine kernekompetencer er udvikling og innovation. Jeg hjælper organisationer og virksomheder i det offentlige og den private sektor med at styrke og udvikle en innovativ kultur.

Jeg har stor erfaring i at tilpasse metoder og værktøjer til de behov en virksomhed eller branche har. Innovation er individuelle processer.
Jeg arbejder med udviklings- og forandringsforløb i organisationer. Forankring og transformation kræver involvering og afdækning af behov og status.

Innovation, digital transformation og forankring, kræver alle gode, enkle og involverende værktøjer og processer. Involvering og anerkendelse af ressourcer i organisationen er en forudsætning for forankring.

Tilgang til opgaven:

Mit udgangspunkt for at løse opgaver, for og med virksomheder og organisationer er samarbejde. Jeg vil gerne løse opgaver sammen med mine kunder. Jeg har en værktøjskasse og nogle metoder og en stærk sans for proces og kompetencer. Men det er i samarbejdet værdien opstår.

Det er min grundlæggende forståelse at jeg ikke skal komme med løsningen men skabe den i samarbejde med mine kunder. Den viden og de erfaringer der findes i organisationen, bringer vi i fællesskab i spil.

De værktøjer og processer, den viden og inspiration jeg kommer med, og gerne vil bringe i spil i en dialog med mine kunder, udvikles og tilpasses i samarbejdet. Jeg ønsker at samarbejdet sætter sig spor i form af metoder og værktøjer, som mine kunder efterfølgende vil føle sig klædt på til at bruge.

Julie Kjær-Madsen

Specialist i koncept – og produktudvikling og har en Master Practitioner in Concept Making and Business Innovation fra 180 Academy.

Jeg startede som designer og konceptudvikler på KOMPAN, hvor jeg arbejdede en årrække. Jeg fortsatte på LEGO som Design Manager og Director med ansvar for udvikling af en række produktlinjer og leder af en stor medarbejdergruppe. Derefter arbejdede jeg i et par år som kulturkonsulent i Odense kommune, med ansvar for et kvalificeret kulturtilbud til børn og unge. Dernæst gik turen til Danfoss Universe, som innovationschef, med ansvar for tværfaglige projekter og udvikling af parkens udstillinger og formidling.

De seneste 11 års arbejde i Loop Company, har givet et stærkt erfaringsgrundlag for facilitering af innovationsprocesser, udvikling af organisationer, processer og kompetencer, konkret udvikling af produkter, koncepter og formidlingskoncepter, og ikke mindst implementering af nye processer.

Samarbejde, associering og tilknytning

Samarbejde i netværk

Jeg arbejder i netværk med en række kompetente konsulenter og virksomheder, med komplimenterende fagligheder. Vi inddrager hinanden efter behov.

Faste samarbejdspartnere er bl.a.:

Ved5tiden, Whyyy, VIA Design, Out-of-the-Box og Tokerød+

Associeret I Finanssektorens Uddannelsescenter

Jeg er tilknyttet Finanssektorens Uddannelsescenter. Jeg underviser på innovationsmodulet i Master i Ledelse, som vi afholder i London. Derudover bistår jeg pengeinstitutter med forskellige innovationsopgaver. Udvikling og facilitering af talenthold, innovationsprocesser og koncept- og produktudvikling.

https://www.finansudd.dk/om-os/associates/

Tilknyttet mødeleder i innovations-netværksgrupperne

Jeg er mødeleder for innovationsgrupperne i EGN. Her har jeg fornøjelsen af at lede møder og den faglige dialog og møde innovationsfaglige kolleger fra virksomheder over hele landet.

https://www.egn.dk/

Kontakt mig på julie@loopcompany.com eller 21708381