Designtænkning

Ordet design forbinder vi ofte med smukke former og kvalitetsprodukter. Men i de sidste 10-15 år har vi koblet design med ”tænkning”: Design-tænkning er mere end det at formgive. Det er en måde at tænke på. Det er metoder til at undersøge, eksperimentere, involvere og samskabe. Det er en værktøjskasse og en række metoder til at tænke innovation med.

SPRINT

Når vi arbejder med sprints skaber vi ideer, koncepter og forretningsmodeller i løbet af 3-5 dage. Metodesættet lægger op til et intenst forløb, men inddragelse af brugere og kunder og involvering på tværs af fagligheder.

Et sprint handler i høj grad om at kunne lytte og forstå kunden, koble med viden om marked og markedsmekanismer, trends og teknologiske muligheder, lave prototyper og samskabe med kunderne. Sprintet resulterer i et kvalificeret udgangspunkt for videre udvikling af såvel produkt og service som forretningsplan.

Værktøjer til aktiv nysgerrighed:

Her er et par af de værktøjer jeg ofte bruger til at nære nysgerrigheden
Her har jeg brugt kendte enkle eksempler. Værktøjerne kan anvendes på mange måder og tilpasses opgaven.

Nysgerrighed # 1
Untangle

Nysgerrighed # 2
Oplevelsesrejsen

Nysgerrighed # 3
Behovspyramiden

Nysgerrighed # 4
User journey

Kontakt mig på julie@loopcompany.com eller 21708381