Nysgerrighed

Nysgerrighed på dagsordenen

Med denne side vil jeg gerne inspirere til aktiv nysgerrighed.
  • I hverdagens problemløsning
  • På tværs i organisationerne
  • I den fokuserede innovationsproces

Lær din organisation at være nysgerrig

– Nysgerrighed er en af de stærkeste virkemidler i innovation. Og det er en kernekompetence i design-tænkning.
Alle mennesker starter livet med at være nysgerrige. Det er en drivkraft. Det er sådan vi lærer; ved at undersøge og gå på opdagelse. Nogle vedbliver med at være det, andre skal mindes om at være det.
Alle organisationer kan arbejde med nysgerrighed. Innovation starter ofte med aktiv nysgerrighed, og der ligger et stort potentiale i at udvikle en innovativ aktiv og nysgerrig organisation.

Designtænkning er aktiv nysgerrighed

Ordet design forbinder vi ofte med smukke former og kvalitetsprodukter. Men i de sidste 10-15 år har vi koblet design med ”tænkning”: Design-tænkning er altså mere end det at designe. Det er en måde at tænke på. Det er metoder til at undersøge, eksperimentere, involvere og samskabe. Det er en værktøjskasse og en række metoder til at tænke innovation med.

Nysgerrighed kickstarter innovation

Det er både relevant og værdiskabende at tale om innovation i næsten alle organisationer. Samtidig er innovation et begreb som kan skabe distance og være uhåndgribeligt. Derfor er det godt at starte et helt andet sted. I nysgerrigheden, som er noget vi alle kan relatere til eller genlære.

En vågen, nysgerrig organisation

En organisation, der trænes i nysgerrighed, bliver en vågen organisation. Det bliver en organisation, der registrerer udviklingen på markedet, der er aktivt opmærksomme på kunderne og som undersøger sammenhænge og muligheder.
Den nysgerrige organisation er god til at stille spørgsmål og undre sig. ”Gad vide om…?” , ”Hvad mon …?” og ”Hvad nu hvis…?”. En organisation der er god til at stille spørgsmål og undre sig vil også blive dygtige til at finde nye svar. Den vil blive godt til at forholde sig til potentiale og forretning, netop fordi den ser med nye øjne.

Skal vi være innovative eller nysgerrige?

Hvor innovation ofte opfattes som noget, nogle i organisationen tager sig af, så er aktiv nysgerrighed noget, alle kan lære. Aktiv nysgerrighed behøver ikke at være langhåret og luftigt.  Det behøver ikke være svært.
Vi skal ikke alle opfinde nye produkter, services eller nye forretningsmodeller. Men vi skal være yderst opmærksomme på at være aktivt nysgerrige og åbne for sammenhænge og muligheder.
Hele organisationen kan udvikle sig igennem aktiv nysgerrighed. Når vi ønsker at udvikle en nysgerrig organisation, har vi ofte behov for to ting:

Innovationsteam

Vi har behov for at klæde et team på til at drive innovation og design-tænkning i organisationen. Det kan vi gøre igennem konkrete udviklingsprocesser og en række redskaber, der aktiverer nysgerrighed

Innovativ organisation

Vi har behov for en vågen og omstillingsparat organisation. En organisation, der med udgangspunkt i den enkeltes arbejde, er nysgerrig på muligheder, på udviklingspotentiale, på optimering af arbejdsprocesser, salgsmetoder og kundernes behov. Kort sagt, at den enkelte forholder sig nysgerrigt til, hvordan han/hun kan medvirke til udvikling af proces og adfærd i sit daglige arbejde.
I efteråret 2016 udkom Gurubogen om innovation, ledelse og iværksætteri.
Jeg bidrog med et kapitel om nysgerrighed.

Læs kapitlet her.

Værktøjer til aktiv nysgerrighed:

Her er et par af de værktøjer jeg ofte bruger til at nære nysgerrigheden. Her har jeg brugt kendte enkle eksempler. Værktøjerne kan anvendes på mange måder og tilpasses opgaven.

Nysgerrighed # 1
Untangle

Nysgerrighed # 2
Oplevelsesrejsen

Nysgerrighed # 3
Behovspyramiden

Nysgerrighed # 4
User journey