Innovation – og udvikling

Innovation og udvikling er overskrifter på en lang række værdiskabende aktiviteter.
Opgaven er udgangspunkt for identifikation af den rette proces.
Lad os tage en snak om jeres behov!

BLIV BEDRE TIL AT ARBEJDE MED DESIGNTÆNKNING

Design-tænkning er en værdifuld tilgang til innovation. Den tager udgangspunkt i behovet i en brugercentreret tilgang og involvere kompetencer på tværs.
Kerneaktiviteterne i designtænkningen handler om at forstå og identificere mulighedsområderne, udforske, afprøve, prototype og co-create med brugerne.

Jeg har arbejdet med Designtænkning i mere end 10 år og har stor erfaring I at facilitere processen og tilrette den så den passer til den enkelte organisation og den opgave vi skal løse.

SKAB VÆRDI i FRONT-END MED SPRINTS

Når vi arbejder med sprints skaber vi ideer, koncepter og forretningsmodeller i løbet af 3-5 dage. Metodesættet lægger op til et intenst forløb, men inddragelse af brugere og kunder og involvering på tværs af fagligheder.
Et sprint handler i høj grad om at kunne lytte og forstå kunden, koble med viden om marked og markedsmekanismer, trends og teknologiske muligheder, lave prototyper og samskabe med kunderne. Sprintet resulterer i et kvalificeret udgangspunkt for videre udvikling af såvel produkt og service som forretningsplan.

Jeg har faciliteret sprints med inddragelse af ressourcer fra hele verden og med inddragelse af kunder. De sidste 5 år med internationale sprint teams.

FIND DEN RIGTIGE TILGANG TIL EN MEGATREND

Mega-trends berører mange virksomheders produkter og services. Vi må med på vognen! Den store udfordring er ikke kun at komme med, men at komme med på en måde så vi udnytter det eksisterende og bygger meningsfuldt videre på vores udgangspunkt. Eller naturligvis vælger at starte på en Green Field. Begge valg skal foretages på et stærkt kvalificeret grundlag.

Sammen med en international kunde, har jeg udviklet og anvendt en stærk tilgang og metodesæt.

UNDERSTØT UDVIKLING AF DEN INNOVATIVE ORGANISATION

For at holde os agile og innovative er det vigtigt at støtte hele organisationens innovationsevne og opmærksomhed. Den innovative organisation kan få et løft igennem uddannelse af et team af innovationsagenter, der opsøger, støtter og faciliterer processer med kollegerne. Teamet klædes på med værktøjer og kompetencer.

Jeg har uddannet innovations-agenter i flere organisationer og indgået som rådgiver og sparringspartner for teamet og ledelsen.