Side under udvikling

Innovation

Inspirationsoplæg og foredrag.

1/2 dags workshop med inspiration, provokation og nysgerrighed.

En dag med innovation og nysgerrighed på programmet. For hele organisationen.

Facilitering

Energifyldt møde-facilitering.

Styrk udbyttet af dagen med god facilitering.

Faglig og erfaren facilitering af innovationsprocessen.

Kompetence-udvikling

Lær nye metoder og værktøjer.

Hverdagsinnovation i hele organisationen.

Bliv gode til innovation undervejs i en hel innovationsproces.

Udvikling af proces

Innovationskonsultation. Nye øjne på jeres praksis.

Innovation i 3-5 dages sprint.

Udvikling af den rigtige innovationsproces, tilpasset jer.

Konceptudvikling

Sparring om konceptudvikling

Konceptudvikling og prototyper.

Udarbejdelse af blueprint for koncept

Talentudvikling

Udvikling af talentforløb.

Undervisning og vejledning af deltagere.

Facilitering og gennemførsel.

Nysgerrighed kickstarter innovation

Ordet design forbinder vi ofte med smukke former og kvalitetsprodukter. Men den nyeste udvikling inden for design er, at vi nu kobler ordet med ”tænkning”: Design-tænkning. Dermed har du en værktøjskasse og en række metoder til at tænke innovation på.  Men til trods for, at det er både relevant og værdiskabende at tale om innovation i næsten alle organisationer, så er det samtidig et ord og et begreb som kan lyde fjernt og ikke relevante. Derfor er det en god idé at starte et helt andet sted. Et sted vi alle kan enten relatere til eller genlære. Det sted hedder nysgerrighed.